Är du kraftigt skuldsatt och behöver hjälp? Skuldsanering kan vara din lösning!

Vad är en skuldsanering?

Skuldsanering är ett myndighetsbeslut som kronofogden kan fatta för att hjälpa en svårt skuldsatt person bli skuldfri. Alla typer av skulder omfattas, det kan vara allt från ett sms-lån till olika företagsskulder från en enskild firma som personen står ansvarig för. Nedan finner du exempel på olika skulder. För att få till en skuldsanering måste vissa krav vara uppfyllda. Hör av dig till oss så gör vi en kostnadsfri bedömning på ditt fall och ser huruvida du eventuellt kan få en skuldsanering! 

Hur gå en skuldsanering egentligen till? 

Första steget är att fylla i några blanketter från kronofogdemyndigheten. Syftet med blanketterna är att undersöka huruvida du har rätt till en skuldsanering eller inte. Skicka in ditt fall till oss på juriststudenterna så hjälper vi dig med att fylla i blanketterna korrekt så inte det sker något missförstånd mellan dig och myndigheten. 

I nästa steg har kronofogdemyndigheten att avgöra ifall du bör få en skuldsanering beviljat eller inte. För det fall du skulle få det kommer myndigheten att kontakta dina borgenärer (alla de du har en skuld hos) och presentera ett förslag på en betalningsplan. Ett undantag från denna huvudregel är om du redan lever på existensminimum, då finns det en möjlighet för kronofogdemyndigheten att besluta om att du inte behöver betala något alls.  

Betalningsplanen varar normalt i fem år och efter det så är man skuldfri. Detta gäller oavsett om du lyckats betala tillbaka allt eller inte. Viktigt att ha i åtanke att din betalningsplan kan komma att ändras ifall din privata ekonomi skulle förbättras under tiden. 

Får jag under min skuldsanering dra på mig nya skulder? 

Skulle du ta på dig nya skulder så ingår de inte i saneringsplanen och måste därmed betalas ut till hela beloppet. För det fall du inte kan betala av de nyuppkomna skulderna kommer utmätning i fråga samt så har borgenärerna möjlighet att ändra eller i värsta fall upphöra skuldsaneringen.

Exempel på olika skulder som kan komma att omfattas. 

Företagsskulder:

Har du blivit skuldsatt på grund av ditt företag? Det kan vara för att du som bolagsman i ett handelsbolag tagit på dig skulder, du som VD eller styrelseledamot för ett aktiebolag har blivit skadeståndsskyldig eller ifall din enskilda firma tagit på sig skulder. Alla dessa typer av företagsskulder där det är du som privatperson som blivit skuldsatt omfattas av en skuldsanering. Det avgörande för bedömningen är ifall företaget drivits seriöst samt om skulderna är skäliga. 

Konsumtionsskulder: 

Definitionen av en konsumtionsskuld är att man köpt en vara eller produkt för lånade pengar. Ett typ exempel är att du tagit ett sms lån för att köpa en ny telefon eller annan sak. Det viktiga för kronofogdemyndigheten här är att veta dels vad pengarna har använts till, dels ifall du, under tiden du tog lånet, haft de ekonomiska förutsättnignar för att betala tillbaka lånet. 

Skadeståndsskulder: 

Har du vållat skada och blivit skadeståndsskyldig så kan även det omfattas av betalningsplanen. Vid denna bedömning beaktas en rad olika faktorer. 

Skatteskulder: 

Även skatteskulder kan komma att omfattas av en skuldsanering. Dock är möjligheten till detta väldigt begränsat, därför att det som främst läggs vikt på är ifall du kunnat undvika skulden. 

Vilket lagrum finns allt detta reglerat i? 

Alla lagar och regler gällande en skuldsanering finns föreskrivet i Skuldsaneringslag (2016:675)

 

Behöver du hjälp med din skuldsanering? Kontakta oss

Kategorier: FAQ