Vad är ett skuldebrev? 

Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse, att till någon, erlägga ett penningbelopp. 

Vad har ett skuldebrev för formkrav?

För att ett skuldebrev ska anses vara giltig krävs att följande krav är uppfyllda: 

  • Ska vara ensidig
    • Alltså att det ska röra sig om en förpliktelse att prestera utan krav på motprestation. 
  • Ska vara till det yttre fristående 
    • Med detta avses att utfästelsen inte får blandas med annat innehåll t ex ett personligt brev. 
  • Ska vara skriftlig
  • Kravet på penningsfordran 
    • Annan prestation än pengar kan inte uttryckas i ett skuldebrev. 

Vad för typer av skuldebrev finns det? 

Det finns olika former varav de vanligaste är enkla- samt löpande skuldebrev. 

Löpande skuldebrev, 11 § Skuldebrevslagen: 

Det som utmärker ett löpande skuldebrev är att den ska kunna “löpa” mellan olika borgenärer. Vilket framgår av “ställt till innehavaren eller till viss man eller order” i 11 § Skuldebrevslagen. 

Enkla skuldebrev, regleras i 26 § Skuldebrevslagen: 

Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss man och utpekar en viss person (både fysiska och juridiska) som betalningsmottagare. 

Vill du skriva ett skuldebrev? 

För 500kr upprättar vi ett juridiskt korrekt skuldebrev åt dig. Kontakta oss idag!