Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en juridisk handling som upprättas för att bevisa att en gåva skett. 

Varför du borde upprätta ett gåvobrev.

För många kan det tyckas vara meningslöst att formulera ett gåvobrev när parterna är överens, men genom ett gåvobrev kan man undvika kommande konflikter och tvister. Det gäller särskilt om gåvan är av större värde. Emellanåt är det även bra att skriva ett gåvobrev av andra skäl. 

I fall där gåvan utgör en bostadsrätt eller en fast egendom i form av t.ex. en fastighet eller tomträtt, är det obligatoriskt att upprätta ett gåvobrev, med vissa lagstadgade formkrav, för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Annars betraktas gåvan som ogiltig.

En vanlig anledning till att många upprättar ett gåvobrev är att gåvogivaren endast vill ge bort något under särskilda villkor, något som kan regleras på flera olika sätt. Här nedan ges några exempel:

  • Du kanske vill ge en gåva till dina barn först när de uppnår en viss ålder. 
  • Du kanske vill att gåvan inte får säljas vidare av gåvomottagaren under ett visst antal år. 
  • Du kanske vill att gåvan registreras som enskild egendom för att gåvomottagaren inte ska behöva skiljas från gåvan vid eventuell skilsmässa.
  • Du kanske vill att gåvan ses som ett förskott på arvet.

Genom att upprätta ett gåvobrev skapas således en trygghet för både gåvogivare och gåvomottagare!

Behöver du hjälp med att upprätta ett gåvobrev? Kontakta oss idag!

Kategorier: Okategoriserade