Under senare tid har handeln med kryptovalutor, såsom, bitcoin ökat exceptionellt. Något som många kryptohandlare bör uppmärksamma är att vinsten som görs genom deras kryptovalutor måste (som huvudregel) deklareras, eftersom det utgör en kapitalvinst. Kapitalvinster hänför sig till inkomstslaget kapital och har en fast skattesats om 30 %.

När måste du deklarera? 

Deklarationsskyldigheten träder i kraft när du gör något av följande: 

  1. Säljer kryptovalutor
  2. Bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor
  3. Bytt en kryptovaluta mot en FIAT-valuta, ex USD
  4. Betalat med kryptovaluta vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa)
  5. Lånat ut kryptovaluta
  6. Använt kryptovaluta som spelinsats.

Vilken inkomstblankett gäller? 

Den inkomstblankett som aktualiseras i detta fall är K4 avsnitt D. 

Hur beräknar jag skatten? 

Det du skattar på är ditt årsresultat. Är ditt resultat positivt beskattas det med 30 %, men är det negativt är den avdragsgill med 70 %. För att beräkna fram ditt resultat tar du försäljningsbeloppet av dina kryptovalutor och subtraherar det med din omkostnadsbelopp. 

Försäljningsbelopp – Omkostnadsbelopp = Resultat

Omkostnadsbeloppet är vanligtvis det belopp du köpte dina kryptovalutor för. Har du dock förvärvat dina kryptovalutor på annat sätt kan omkostnadsbeloppet komma att ändras. Nedan följer några sådana situationer (hämtat från skatteverkets hemsida)

  • Om du “minade” dina bitcoin är ditt omkostnadsbelopp marknadsvärdet omräknat till svenska kronor vid tilldelningen av bitcoin i miningprocessen, det vill säga samma värde som ska deklareras som inkomst av tjänst (hobby) eller näring vid tilldelningen.
  • Om du fått bitcoin som betalning i en enskild näringsverksamhet är omkostnadsbeloppet det värde som du redovisar som omsättning, inklusive eventuell moms.
  • Om du fått bitcoin som lön för arbete i en anställning är omkostnadsbeloppet det värde som du redovisar som inkomst av tjänst.

OBS! Tänkt på att alltid samla in bevis som styrker ditt omkostnadsbelopp. Sådant bevis kan exempelvis vara kvitton eller kontoutdrag från växlingsföretag. Om det förekommit “plånbokadresser” ska transaktionerna i blockkedjan stämma överens med redovisningen av köp, mining och försäljning av kryptovalutan.