Det finns många typer av andrahandsuthyrning men denna artikel kommer koncentrera sig på hyresrätt kontra bostadsrättslägenhet då dessa oftast blandas ihop i samband med hyressättning.

Hyresrätt

Enligt reglerna i jordabalken måste hyran vara skälig. Detta innebär att hyran inte får överstiga det som förstahandshyresgästen betalar i hyra. Dock får hyresvärden använda sig utav ett tillägg på max 15 % för bland annat möbler.

Vid misstanke om att hyran är för hög finns det möjlighet för hyresgästen att vända sig till hyresnämnden och vid eventuellt bifall har gästen rätt att få tillbaka det hen har betalat för mycket.

Bostadsrätt

Vid bostadsrätter har du som hyr ut din bostad rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra. Man brukar säga att hyran inte får vara påtagligt högre än summan av kapitalkostnader och driftskostnader. Kapitalkostnaden beräknas utifrån en objektiv bedömning av bostadens marknadsvärde medan driftskostnaderna avser de faktiska och nödvändiga kostnaderna för bostaden. Exempelvis el, vatten och avgiften till bostadsrättsföreningen.

Just kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Det är en uppskattad kostnad för att ha kapitalet bundet i bostaden. Exempel på en beräkning: En bostadsrättslägenhet värd 3 miljoner kronor hyrs ut i andra hand. Bostadsrättsföreningen har en avgift på 1900 kr per månad. Med en skälig avkastningsränta om 4 procent blir kostnaden för hyresvärden (3 000 000 x 0,04)/12+1900=11 900 kr (se Faktablad från Justitiedepartementen JU 13.01
Även här har hyresgästen rätt till att vända sig till hyresnämnden ifall det finns en tvist om hyran.

Vad mer ska du tänka på innan du hyr ut?

Var försiktig med att använda gratis kontraktsmallar som du kan hitta på nätet. Dessa kan vara alldeles för generellt utformade och inte alltid så aktuella.

Ifall du vill hyra ut din bostadsrättslägenhet behöver du i vissa fall få godkännande från din förening.

Det är även hyresvärdens uppgift att bevisa eventuella nya skador, därför ska du ha en sammanställning över befintliga skador bifogat i kontraktet. Ifall du hyr ut bostaden möblerad bör du även ha en inventarieförteckning.

Vid bostadsrätter och dess hyresintäkter beskattas man enbart på de intäkter som är högre än 40 000 kronor. När du räknar ut hur mycket skatt du får betala får du göra ett så kallat schablonavdrag på 40 000 kronor. Detta gäller per bostad och år.

Oroar du dig ifall du betalar för mycket i hyra? Vet du inte hur du ska utforma ditt hyresavtal? Eller fick du kanske inte din fråga besvarad? Tveka inte på att höra av dig till oss på Juriststudenterna!


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *