Vad är RUT och ROT?

RUT och ROT reglerna ger dig som privatperson rätt till skattereduktion när du anlitar ett företag som utför en viss tjänst. I praktiken går det till som så att du anlitar ett företag för en viss tjänst, varpå företaget sen i sin tur skriver dig en faktura där de dragit av en viss procentsats av arbetskostnaderna. Därefter ansöker företaget om att få tillbaka det avdragna beloppet hos skatteverket. För att vara berättigad till RUT och ROT måste tjänsterna falla inom lagens omfattning. De tjänster som omfattas redogörs mer ingående nedan. 

Vad är skillnaden mellan RUT och ROT? 

En förekommande fråga är vad som skiljer RUT från ROT. Ett kort svar är att de olika avdragen omfattar olika tjänster. De tjänster som omfattas av RUT är t.ex. rengöring, underhåll och tvätt, dvs hushållsarbete. Medan ROT istället omfattar reparationer, ombyggnad och tillbyggnad på huset, dvs. arbete på själva huset.

Ytterligare en skillnad mellan både avdragen är vilken procentsatsen som utföraren av tjänsten kan dra av på arbetskostnaderna. När det är fråga om RUT ligger procentsatsen på 50% medan det vid ROT endast är 30% som gäller. 

Krav på dig som privatperson

För att kunna nyttja skatteavdragen måste du ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång. Vidare måste bostaden som är föremål för det RUT/ROT berättigade arbetet vara din eller dina föräldrars permanentbostad, fritidsbostad eller liknande. Därefter finns det ett krav på att du måste vara bosatt i Sverige samt betalat en viss summa skatt (tryck här för att räkna ut hur mycket avdrag du är berättigad till). Slutligen får du som privatperson enbart dra av 75 000 kr/år sammanlagt i RUT- och ROT avdrag, varav 50 000 kr max i ROT-avdrag. Skulle du dock bo ihop med någon annan där båda ni äger bostaden kan ni tillsammans dra av 150 000 kr/år varav 100 000 kr/år i ROT-avdrag, förutsatt att både ni uppfyller alla krav. 

2021 års ändring av RUT och ROT

 1. Maxgränsen på hur mycket man kan dra av höjdes från 50 000 kr/år till 75 000 kr/år. 
 2. RUT-avdraget omfattar fler tjänster.
  1. Tvätteri → Tvätt av kläder samt andra textilier
  2. Möblering → Ommöblering av din bostad och montering samt demontering av möbler. 
  3. Transporttjänster → Transport av möbler till lager eller återanvändning. Med återanvändning avses andrahandsbutiker eller liknande. 
  4. Trygghetstjänster → Enklare tjänster som att anlita någon till att vattna blommor och tömma post medan man är bortrest. 

5 viktiga punkter att ha koll på vid ROT- avdrag

 1. Det är ett krav på att arbetet måste utföras i en bostadsrätt, ett småhus eller en ägarlägenhet som du äger men också bor i. 
 2. Tjänsten som utförs måste omfattas av lagen, dvs. ett arbete som berättigar ROT-avdrag. 
 3. Du måste ge din fastighetsbeteckning till den som har utfört arbetet. 
 4. Som privatperson måste du vara berättigad till ROT. 
 5. Företaget som utfört arbetet måste vara F-skatt registrerat.  

4 viktiga punkter att ha koll på vid RUT-avdrag

 1. Det är ett krav på att arbetet måste utföras i en bostadsrätt, ett småhus eller en ägarlägenhet som du äger men också bor i. 
 2. Tjänsten som utförs måste omfattas av lagen, dvs. ett arbete som berättigar ROT-avdrag. 
 3. Du som privatperson måste vara berättigad till RUT. 
 4. Företaget som utfört arbetet måste vara F-skatt registrerat.  

Behöver du som företagare eller privatperson hjälp med att reda ut ifall du är RUT/ROT berättigad? Kontakta oss på juriststudenterna och låt oss hjälpa dig! 


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *