Har du ett nystartat företag och funderar på att skydda ditt varumärke? I denna artikel har vi sammanställt det viktigaste om vad ett varumärkesskydd innebär.

Vad är ett varumärke?

Det finns olika typer av varumärken och kännetecken för en produkt eller tjänst. Ett varumärke kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogan eller hologram. Även specifika utformningar av själva produkten eller förpackning räknas som ett varumärke. Med andra ord fungerar det som ett visuellt kännetecken. Även ljud kan anses som ett varumärke, exempelvis Hemglass och deras välkända melodi.

Varumärken som är stötande eller vilseledande får inte registreras.

Varför varumärkesskydd?

Varumärke är ett viktigt kännetecken för alla företag och deras varor eller tjänster och fördelarna med ett varumärkesskydd är många. Med ett skydd säkerställs det att du inte inkräktar på någon annans varumärke. Du får även ensamrätt på att använda varumärket för de varor och tjänster du registrerar, samtidigt som du hindrar andra från att använda eller göra intrång på ditt registrerade varumärke. Däremot är det viktigt att komma ihåg att ett varumärkesskydd skyddar själva varumärket, och inte produkten eller tjänsten i sig.

Ett varumärkesskydd behöver nödvändigtvis inte bara gälla i Sverige. Det finns möjlighet att erhålla skydd inom EU (vilket även inkluderar Sverige) och internationellt. Vid det sistnämnda förfarandet väljer sökanden bland de länder som är anslutna till Madridprotokollet.

Ett varumärkesskydd höjer också företagets värde, och i takt med att varumärket etableras på marknaden tillförs det även goodwill. Varumärket blir en ekonomisk tillgång som du senare kan sälja eller licensiera ut. Vid intrång av varumärke kan ni som företag vidta rättsliga åtgärder och domstolen kan förbjuda fortsatt intrång samt döma till böter eller fängelse.

Vad ska du tänka på?

Som företagare ska du tänka långsiktigt och titta på utvecklingspotentialen, därför ska man se ett varumärkesskydd som en investering i företaget. Varumärket är det som når kunderna först och det som man säljer produkterna eller tjänsterna under. Därför rekommenderar vi att skydda varumärket direkt. Ditt företag vill inte att någon annan snyltar på ditt goda renommé och för det fall du inte registrerat ditt varumärke kan det bli svårt att visa vem som var först med det.

Ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga som kan tydligt återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. Är du osäker på om ditt varumärke har tillräckligt med särskiljningsförmåga kan du ta en titt i varumärkesregistret: (https://www.prv.se/sv/varumarke).

Vart kan jag ansöka om att få varumärkesskydd? 

Ansökan om varumärkesskydd ska lämnas in till patent och registreringsverket. Det är den myndighet som ansvarar för det immateriella rättsområdet. Alla typer av ansökningar från patent-, design- och varumärkesskydd till utgivningsbevis för periodiska skrifter handläggs hos patent och registreringsverket. 

Vad ska jag tänka på vid en ansökan om varumärkesskydd? 

För att få varumärkesskydd måste ett visst antal krav vara uppfyllda kring ditt varumärke. Det absolut viktigaste kravet är att det måste vara unikt. I en tidigare artikel har vi i detalj skrivit om vilka dessa kriterier är. Tryck här för att komma till artikeln!

Hur långt tid tar det att handlägga ett ärende? 

Ett ärende tar mellan 6-8 veckor att handläggas. 

Kontakta oss redan idag så kan du rådgöra med oss om hur du på bästa sätt kan skydda ditt varumärke. Vi på Juriststudenterna kan hjälpa dig med ditt varumärkesskydd!


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *