Vad är patent?

Patent är ett skydd för uppfinningar som är nya och har en teknisk lösning på ett problem. Ett patent ger ensamrätt till att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning, vilket innebär att ingen får tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan ett tillstånd från patenthavaren.

Varför patenträtt?

Det finns en mängd olika anledningar till att söka patent. Det kan vara för att hinna före konkurrenter, eller att hindra andra från att använda din uppfinning eller för att kontrollera din uppfinning genom ensamrätten som ges och därmed även kunna tjäna pengar på sin uppfinning.

Tre krav som måste vara uppfyllda för att få patent för en uppfinning: 

  1. Nyhetskravet; dvs. din uppfinning ska vara ny och får således inte vara offentliggjord när du lämnar in din patentansökan. Ha i åtanke att det inte spelar någon roll hur eller var i världen den blivit offentliggjord.
  2. Uppfinningshöjdskravet; dvs. din uppfinning ska också väsentligen skilja sig från vad som tidigare varit känt och får således inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde.
  3. Kravet på industriell tillämpbarhet; Dvs. din uppfinning ska kunna tillgodogöras industriellt. Att kravet måste vara till stånd för praktisk användning för uppfinningen. Användningen behöver inte förekomma vid tidpunkten för ansökningstiden, men det ska finnas tillräcklig (laboratoriemässig) dokumentation för ett möjligt utnyttjande. Ha i åtanke att det inte behöver vara fråga om ett teknisk framsteg i kravet på industriell tillämpbarhet.

Hur länge gäller ett patent?

Huvudregeln är att patentets maximala giltighetstid är 20 år och räknas från den dag patentansökan lämnats in (och inte från patentets meddelande). Ha i åtanke att rättsinnehavaren av patentet måste årligen betala årsavgiften till patentmyndigheten för att det ska fortsätta att gälla.

Utöver huvudregeln finns det s.k. tilläggsskyddet, något som blir aktuellt för läkemedel och växtskyddsmedel. Tilläggsskyddet gäller i högst fem år.

Exempel på patent:

Det finns många olika uppfinningar, både avancerade och enkla, som har patent. I patent- och registreringsverkets hemsida listas några exempel: https://www.prv.se/sv/patent/ansoka-om-patent/exempel-pa-patent/

Vad kan inte patenteras?

  1. En upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
  2. En konstnärlig skapelse,
  3. En plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram,
  4. En presentation av information,
  5. En metod för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som ska utövas på människor eller djur.

Patentansökan:

Ett patent är begränsat till viss plats. Därför är det bra att du, innan du ansöker om patent, funderar igenom och bestämmer dig för vilket eller vilka länder du vill använda din uppfinning i. Det finns möjlighet att få patent i Sverige, i andra länder samt genom en s.k. internationell/europeisk ansökan.

Behöver du hjälp med att ansöka om patent? Eller har du andra frågor om patent som du behöver hjälp med? Tveka inte på att höra av dig till oss på Juriststudenterna!


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *