marknadsmanipulation

Marknadsmanipulation av aktier genom sociala medier

I ljuset av det som hänt på forumet “wallstreetbets” samt inläggen av VD:n för Serneke på aktieforumet Placera väcks frågan hur marknadsmanipulation hanteras rättsligt i Sverige.  Inom svensk rätt är det följande lagar/förordningar som reglerar marknadsmanipulation:  Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till Läs mer…

beskattning av kryptovalutor

Beskattning av kryptovalutor

Under senare tid har handeln med kryptovalutor, såsom, bitcoin ökat exceptionellt. Något som många kryptohandlare bör uppmärksamma är att vinsten som görs genom deras kryptovalutor måste (som huvudregel) deklareras, eftersom det utgör en kapitalvinst. Kapitalvinster hänför sig till inkomstslaget kapital och har en fast skattesats om 30 %. När måste Läs mer…