uppsägning

Vad gäller vid uppsägning?

Du som arbetstagare kan bli uppsagd på två olika sätt, antingen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Beroende på vad det är för form av uppsägning så gäller olika rättigheter och skyldigheter för både arbetsgivare och arbetstagare. Reglerna kring uppsägning finns i lagen om anställningsskydd. I denna artikel har Läs mer…

Patent

Patenträtt

Vad är patent? Patent är ett skydd för uppfinningar som är nya och har en teknisk lösning på ett problem. Ett patent ger ensamrätt till att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning, vilket innebär att ingen får tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan ett tillstånd från patenthavaren. Varför patenträtt? Det finns en Läs mer…

mönsterskydd

Mönsterskydd

Mönsterskydd är den rättsliga termen för det man ofta brukar kalla designskydd eller formskydd, dvs. ett skydd för nyskapande design. Vad är mönsterskydd? Ett mönsterskydd är något som skyddar en produkts utseende och form (men inte något annat, som dess funktion eller bakomliggande idé). Varför mönsterskydd? Det finns en mängd Läs mer…