Haussning

Haussning och aktiebedrägeri

Haussning av aktier Vi har tidigare skrivit om marknadsmanipulation på sociala medier i ljuset av Gamestop och dess aktie plötsliga värdeökning (http://juriststudenterna.com/2021/02/15/marknadsmanipulation-av-aktier/). I denna artikel kommer vi däremot fokusera på den ökända metoden att haussa upp aktievärdet och varför man ska vara försiktig när man investerar som småsparare. Artikeln kommer Läs mer…

marknadsmanipulation

Marknadsmanipulation av aktier genom sociala medier

I ljuset av det som hänt på forumet “wallstreetbets” samt inläggen av VD:n för Serneke på aktieforumet Placera väcks frågan hur marknadsmanipulation hanteras rättsligt i Sverige.  Inom svensk rätt är det följande lagar/förordningar som reglerar marknadsmanipulation:  Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till Läs mer…

beskattning av kryptovalutor

Beskattning av kryptovalutor

Under senare tid har handeln med kryptovalutor, såsom, bitcoin ökat exceptionellt. Något som många kryptohandlare bör uppmärksamma är att vinsten som görs genom deras kryptovalutor måste (som huvudregel) deklareras, eftersom det utgör en kapitalvinst. Kapitalvinster hänför sig till inkomstslaget kapital och har en fast skattesats om 30 %. När måste Läs mer…