Vår vision - rådgivning till fastpris

Juridik är en väsentlig del i det vardagliga livet. Detta gäller såväl i närings- samt privatlivet. Därför anser vi att juridik också av det skälet ska vara tillgänglig för alla oavsett ekonomi. I dagsläget med juristbyråer som fakturerar timvis för rådgivning kan det resultera i höga kostnader samt stor osäkerhet för individer samt företag. Av det skälet erbjuder vi juridisk rådgivning till fastpris, vilket kort sagt innebär att innan vi går vidare med ditt ärende kommer du i förväg att veta vad priset för allt från vår sida kommer att kosta.

Varför oss?

  • Juriststudenterna
  • En vanlig byrå
  • Fastpris på rådgivning
  • Vid förlorad tvist erbjuder vi rabatterat pris
  • Personligt skräddarsytt rådgivning
  • Tillgängliga 24/7 för dina behov
  • Tar betalt timvis
  • Tar fullt betalt vid förlorad tvist
  • Fyrkantig och systematisk rådgivning
  • Inte tillgänliga 24/7 + extra kostnader förekommer. 
0
Antal nöjda klienter

Vilka är vi?

Som namnet tyder på består vårt team av Stockholms universitets i särklass duktigaste juriststudenter. Med vår kunskap samt mentorskapet vi får från andra jurister kan vi garantera kvalitetssäkrat juridisk rådgivning.